อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสรัญ  เพชรรักษ์
นายสรัญ เพชรรักษ์
นายสันติชัย  แย้มใหม่
นายสันติชัย แย้มใหม่
ผศ.สมทรง นุ่มนวล
ผศ.สมทรง นุ่มนวล
ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์
นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์
นางสาวศิริอร เพชรภิรมย์
นางสาววนิษา  ติคำ
นางสาววนิษา ติคำ