ไหว้ครูโนรา

งานไหว้ครูโนรา ปีนี้ นศ.ปี 1 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ในรายวิชา “ระบบความเชื่อกับสังคมไทย” โดย อ.สันติชัย แย้มใหม่ อาจารย์ประจำวิชา